Democracy-ديمقراطية

“Look, democracy!” cried the kid excitedly, showing the horizon to his grandpa, in front of the camel caravan. The old Bedouin squinted while he looked the place where the desert and sky meets. “Don’t be happy so quickly” he said, “it may be a mirage. I had seen it many times, assuming to be real”.

“Bak demokrasi!” diye bağırdı sevinçle çocuk, deve kervanının başında, dedesine göstererek ufku. Gözlerini kısıp çölle gökyüzünün birleştiği yere baktı yaşlı Bedevi. “Hemen sevinme” dedi, “serap olabilir. Defalarca ben de görüp gerçek sanmıştım onu…”

Necdet Yilmaz