Evliya Çelebi

“Şehr-i New York’ta bir kerre bir sincap bir damdan bir dama pertâb ederken mu’allakda donup kalır. Sekiz aydan Nevrûz-ı Harzemşâhî geldikde mezkûr sincabın donu çözülüp pat deyüp yere düşer.”

-Evliya Çelebi